Aportacions reintegrables a festivals i cicles musicals Termini: 28/7/16

Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles Termini: 15/9/16

Aportacions reintegrables a projectes de l’àmbit dels videojocs i el multimèdia Termini: 15/9/16

Aportacions reintegrables a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical Termini: 29/9/16