Convocatòries ajuts de l’ICEC

Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles (reintegrable)

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:

 • Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.
 • Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.
 • Ajuts a projectes d’explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya
Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 de gener al 07 de març de 2016  (Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria)

A qui va dirigit

 • A empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin com a objecte la promoció d’espectacles de música en viu, o la produccióo la distribució d’espectacles també a les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.
 • Pel que fa als ajuts per concerts d’orquestres simfòniques també poden presentar sol·licituds les entitats privades sense afany de lucre.
 • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen temporals d’empreses (UTE).

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Ajuts a projectes culturals (reintegrables)

L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del discogràfic i musical, que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 de gener al 06 d’octubre de 2016 (Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria)

A qui va dirigit

 • A persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte fes activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural.
 • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen temporals d’empreses (UTE).

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Ajuts a la producció musical

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin, conjuntament o alternativament, en:

a) La producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, independentment del suport, sigui físic o digital, o del format.
b) Produccions exclusivament musicals o musicals amb imatge.
c) Projectes adreçats a millorar la rendibilitat dels fonogrames o enregistraments musicals o videogràfics.
d) Adaptació de catàlegs a qualsevol tecnologia nova o preexistent que tingui per objectiu millorar l’accés del públic a la música enregistrada o la rendibilitat de l’accés.
e) Activitats que permetin augmentar els usos de la música enregistrada, incentivar reproduccions o millorar la rendibilitat dels drets, independentment de si existeix suport o no.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 de gener a l’11 de febrer de 2016 (Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria)
A qui va dirigit

 • A empreses persones jurídiques que tinguin com a objecte social la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, independentment del seu suport, o de produccions musicals i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames independentment del seu suport, o de produccions musicals i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
 • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen temporals d’empreses (UTE).

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Ajuts a festivals o cicles musicals

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a festivals o cicles musicals que es duguin a terme a Catalunya.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 de gener al 15 de març de 2016 (Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria)

A qui va dirigit

 • Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o activitat la realització de festivals o cicles musicals i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
 • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts a les bases generals i en aquestes bases específiques

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat
En cas de dubtes amb la tramitació electrònica d’un ajut, podeu consultar aquest vídeotutorial.

No Comments Yet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


La Mostra d'Igualada

Subscriu-te al nostre butlletí

FACEBOOK