Objectiu: promoure la mobilitat d’artistes, reforçar les audiències i fomentar la creativitat.

L’ajut està dirigit a operadors culturals i creatius establerts en un estat membre  o  candidat a membre de la UE, de l’EFTA o de l’espai europeu de veïnatge. La convocatòria està dividida en dos lots:

Lot 1. Projectes de petita escala: fins a 200.000 € per projecte, cofinançats fins al 60%; i

Lot 2. Projectes de gran escala: fins a 2.000.000 €, cofinançats fins al 50%.

En ambdós casos, els projectes han de tenir una durada màxima de 4 anys.

Pressupost: 35.500.000 €  | Data límit: 23/11/2016

Enllaç a la convocatòria EACEA/45/2016

Europa Creativa