S’han convocat tot un seguit de subvencions relacionades amb la cultura popular i tradiconal catalana. Aquí teniu el llistat on podeu consultar més informació:


Subvencionsper a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

 Període de sol·licitud:No aplicable Més informació 


Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

 Període de sol·licitud:No aplicable Més informació 


Subvencions per a l’edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

 Període de sol·licitud:No aplicable Més informació 


Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

 Període de sol·licitud:No aplicable Més informació 


Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional (Bases reguladores)

 Període de sol·licitud:No aplicable Més informació 


Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana (Bases reguladores)

 Període de sol·licitud:No aplicable Més informació 


Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre (Bases reguladores)

 Període de sol·licitud:No aplicable Més informació 


Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya (Bases reguladores)

 Període de sol·licitud:No aplicable Més informació