CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta residència s’adreça a companyies professionals de circ que estiguin creant un espectacle que estigui arribant al final del seu procés de creació i tingui previst estrenar-se a la tardor o a l’hivern del 2014-2015.

El suport que s’ofereix consisteix en facilitar durant 1 setmana la sala de posada de La Central del Circ per a una residència tècnica i una preestrena.

Se seleccionaran un màxim d’1 ó 2 propostes entre totes les que responguin a la convocatòria. La Central del Circ es reserva el dret de declarar la convocatòria deserta.

Llegeix aquí la convocatòria sencera

Informació tècnica: plànol de la sala i llistat de material 

Data límit d’admissió de projectes: 15 de juny de 2014.

El dossier de la candidatura haurà de contenir els següents elements:

• El dossier de l’espectacle
• Un extracte vídeo de l’espectacle (si el teniu)
• El formulari de candidatura omplert (descarregable AQUÍ)
• Una fitxa tècnica adaptada a les característiques de l’espai (trobareu en annexe a la convocatòria un plànol i un llistat de material de la Sala de Posada en Escena).

Tots els documents s’han d’enviar en format PDF per correu electrònic (no podran superar 3 MB) al correu electrònic info@lacentraldelcirc.cat