El Centre Cultural La Farinera del Clot obre convocatòria adreçada a totes aquelles companyies i associacions que treballin, ja sigui de forma amateur, semiprofessional o professional qualsevol disciplina teatral i escènica (musical, experimental, clàssica,…).

Convocant: Centre Cultural La Farinera del Clot

Data de publicació: 04/05/2017

Termini: 04/05/2017 – 21/05/2017

Contingut:

La convocatòria ofereix:

  • 3 mesos d’assaig en els espais disponibles del Centre Cultural. Des de juny del 2017 fins a finals de setembre del 2017.
  • Estrena absoluta de l’espectacle a l’Auditori del Centre Cultural amb capacitat per a 180 butaques. Aquest fet implica que no s’acceptaran muntatges que ja hagin estat estrenats, que tinguin data d’estrena ja compromesa o bé siguin un work in progress.
  • Ingressos per a la companyia (% del taquillatge) en funció del públic assistent.
  • Assessorament tècnic (so i llums) durant el muntatge, assaig general i representació.
  • Assessorament i suport en el disseny i la difusió de l’espectacle.

Àmbit:

  • Cultura i esports

Tipus: Altres

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases