Estàs interessat en formar part d’un col·lectiu de gent que comparteix experiències, inquietuds, problemes, coneixements? Ets un companyia professional o autònom? Fas espectacles dirigits principalment per a nens i nenes? Tens ganes de participar? Tens ganes de lluitar i unir esforços per millorar el nostre sector? Som la teva associació!

Requisit: Ser una companyia professional i legalitzada des de com a mínim fa 2 anys.

Documentació a presentar: 

  • Certificat d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social
  • Certificat d’estar al corrent de pagament d’Hisenda
  • Fotocòpia del CIF i estatuts o alta com autònom i DNI
  • Logotip de la companyia
  • Full d’inscripció del soci omplert. FITXA INSCRIPCIÓ SOCIS
  • Carta signada d’acceptació del decàleg de la TTP. Carta acceptació decàleg
  • Carta signada de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. Carta responsabilitat civil

Tramitació:

S’ha de presentar tota la documentació via mail a ttp@ttp.cat.

Un cop confirmat que tot és correcte, s’informarà als socis de la voluntat d’incorporació i es donarà el termini de dues setmanes per a que aquests facin al·legacions. En cas que no hi hagi cap al·legació en contra, la Junta directiva serà l’encarregada de ratificar l’entrada del nou soci. En cas que hi hagi alguna al·legació en contra, serà l’assemblea qui ratificarà o no l’entrada del nou soci.

Quotes:

Quota inicial: 200 € (assumeix una part del cost de donada d’alta i incorporació en el material promocional. Es paga un únic cop)

Quota trimestral: 120 €