Tens interès en formar part d’un col·lectiu de gent que treballa en les arts escèniques per a la infància i la joventut i que comparteix experiències, inquietuds, problemes, coneixements?

SOCI/A DE PLE DRET

Ets un companyia professional o autònom? Fas espectacles dirigits principalment per a nens i nenes? Tens ganes de participar? Tens ganes de lluitar i unir esforços per millorar el nostre sector? Som la teva associació!

Requisit: Ser una companyia professional i legalitzada des de com a mínim fa 2 anys. S’ha de ser empresa i/o autònom/a.

Documentació a presentar: 

 • Certificat d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social
 • Certificat d’estar al corrent de pagament d’Hisenda
 • Fotocòpia del CIF i estatuts o alta com autònom i DNI
 • Logotip de la companyia
 • Full d’inscripció del soci omplert. FITXA INSCRIPCIÓ SOCIS
 • Carta signada d’acceptació del decàleg de la TTP. Carta acceptació decàleg
 • Carta signada de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. Carta responsabilitat civil

Tramitació:

S’ha de presentar tota la documentació via mail a ttp@ttp.cat.

Un cop confirmat que tot és correcte, s’informarà als socis de la voluntat d’incorporació i es donarà el termini de dues setmanes per a que aquests facin al·legacions. En cas que no hi hagi cap al·legació en contra, la Junta directiva serà l’encarregada de ratificar l’entrada del nou soci. En cas que hi hagi alguna al·legació en contra, serà l’assemblea qui ratificarà o no l’entrada del nou soci.

Quotes:

Quota inicial: 200 € (assumeix una part del cost de donada d’alta i incorporació en el material promocional. Es paga un únic cop)

Quota anual de 480 € o quota mensual de 40 €

SOCI/A – COMPANYIA DE RECENT CREACIÓ

Les companyies de recent creació, disposaran d’una bonificació del 50% de la quota durant el seu primer any de socis de la TTP. S’entén com a companyia de recent creació aquella en que la constitució legal la companyia sigui inferior a 2 anys.

L’objectiu és poder ajudar a aquestes companyies en els seus inicis.

SOCI/A COL·LABORADOR/A

Ets una persona o entitat vinculada al món de les arts escèniques per a la infància i la joventut però NO et dediques a la creació i/o producció d’espectacles? Doncs també pots formar part de la TTP!

Avantatges:

 • preu de soci a les activitats organitzades per la TTP
 • enviament del butlletí setmanal
 • incloure’t a la web de la TTP com a sòcia col·laboradora
 • difusió de la incorporació a la TTP com a membre
 • possibilitat d’assistència a les trobades informals de socis que fem durant l’any per tal de conèixer a altres membres i fer xarxa.

Quota: 

Quota anual de 95 €