Skip to main content

Premis Nacionals d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2018 (Convocatòria)

Organisme atorgant MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Objecte Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut recompensarà la meritòria tasca d’una persona o entitat en l’àmbit de les arts escèniques per al públic infantil i juvenil, posada de manifest preferentment a través d’una obra o actuació feta pública o representada durant l’any […]

Read More

Ajuts a projectes culturals euroregionals i europeus – Pirineus Mediterrània 2018 (Convocatòria)

Organisme atorgant EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA Objecte Aquesta convocatòria s’emmarca en el Full de ruta 2018-2020 de l’Euroregió, en particular en la prioritat d’aprofundir la identitat euroregional i l’objectiu de “mantenir i enfortir les convocatòries i la dotació dels projectes culturals euroregionals promoguts pels actors del territori, per tal de tenir un sector cada dia més […]

Read More

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de

Organisme atorgant INSTITUT RAMON LLULL Objecte Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música que es duguin a terme entre l’1 d’agost i el 31 de desembre […]

Read More

Subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cul

Organisme atorgant AJUNTAMENT DE BARCELONA Institut de Cultura Objecte L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva durà terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de durada inferior a un mes, de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin entre l’1 […]

Read More

Subvencions per a la promoció de la música

Departament de Cultura

Aquesta línia de subvenció és per donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en les següents modalitats: a) Suport a la formació b) Suport a la producció c) Suport a projectes globals Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat. Termini per sol·licitar l’ajut: del 17 d’abril […]

Read More

Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats e

Departament de Cultura

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA Institut Català de les Empreses Culturals Objecte Obrir convocatòria per a la concessió de Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals. L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la planificació i execució d’activitats […]

Read More

Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i art

Departament de Cultura

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Objecte Obrir convocatòria per a la concessió de Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública. L’objecte d’aquestes bases és donar suport […]

Read More

Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’

Departament de Cultura

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Objecte Obrir convocatòria per a la concessió de Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport […]

Read More

Subvencions per a activitats de teatre de caràcter professional (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA OSIC Objecte Obrir convocatòria per a la concessió de Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional. Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents: a) Suport a l’organització d’activitats de formació no […]

Read More