S’amplia el termini de les següents línies de subvenció:

  • Subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional
  • Subvencions a activitats de circ de caràcter professional
  • Subvencions a produccions de teatre per a un muntatge en concret
  • Subvencions per col·laborar amb sales privades de teatre per a la programació o explotació d’activitats d’arts escèniques de caràcter professional
  • Subvencions per a la millora d’infraestructura i/o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona

S’amplia el termini de presentació de sol·licitud fins el proper 31 de juliol de 2013, per motius tècnics en el nus de comunicació.

Us recordem que la sol·licitud s’ha de fer obligatòriament per mitjans telemàtics i cal signar-la digitalment. La signatura digital de la sol·licitud implica l’ús de certificat digital. Un dels certificat digitals acceptats, l’Idcat, us els poden facilitar gratuïtament al Registre del Departament de Cultura.

Més informació aquí.