Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Obrir segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a la distribució i explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.

L’objecte de les bases és la concessió d’ajuts amb les tipologies següents:
a) Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya en localitats diferents de la ciutat de Barcelona dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.
b) Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.
c) Ajuts a projectes d’explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya.

 

Termini: del 15/07/15 al 07/09/15

Més informació AQUÍ